Ostvari svoje ciljeve uz individualni online trening

Ostvari svoje ciljeve uz individualni online trening

Popularizacija pružanja online usluga u fitnesu krenula je još u doba prije pandemije korona virusom, a u njoj tek doživjela svoj vrhunac. Brojni su treneri prebacili svoje poslovanje u digitalni svijet i srušili onu predrasudu da se ne može pružiti kvalitetnu uslugu vježbanja preko ekrana. Kad govorimo o online treningu, važno je razlučiti individualni pristup od gotovog programa