Kardio aktivnosti u trudnoći

Kardio aktivnosti u trudnoći

Dugo sam se premišljala oko uplate virtualne utrke na kojoj sam sudjelovala prošlog vikenda i koja se održava svakog tjedna u kolovozu. Točnije, premišljala sam se do zadnjih sati prijava. Neopisivo mi nedostaje trčanje i teško se mirim s tim osjećajem. Svoje sam zadnje trčanje odradila na jutro kad sam saznala da sam trudna. O